Фінансова діяльність

НАКАЗ
14.09.2018 року       №42-АГ
Про дотримання чинного законодавства щодо
отримання, використання та обліку
благодійних (добровільних) внесків
від юридичних та фізичних осіб
у КЗО "ДНЗ (ясла-садок) №351" ДМР

Відповідно до статей 26, 30, 78, 79 Закону України "Про освіту", Законів України "Про дошкільну освіту", "Про благодійну діяльність та благодійні організації", "Про засади запобігання та протидії корупції", Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами та закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1222 (зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 28.09 2016 року №22/14 "Про посилення контролю за отриманням благодійних (добровільних) внесків від фізичних та юридичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування", наказу управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 06.09.2018 року №81 "Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних добровільних внесків від юридичних та фізичних осіб" та з метою дотримання вимог законодавства щодо ефективност і прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, попередження зловживань службовим становищем працівниками та забезпечення прозорості та інформаціної вікритості діяльності КЗО "ДНЗ (ясла-садок) №351" ДМР,

НАКАЗУЮ:

1. Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства усіма учасниками освітнього процесу щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

2. Не допускати збору будь-яких готівкових внесків працівниками КЗО "ДНЗ №351" ДМР.

3. Провести відповідну роз'яснювальну роботу серед педагогічної громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

4. Здійснювати отримання внесків (благодійних, спонсорських тощо) від фізичних та юридичних осіб відповідно до Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами та закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року №1222 (зі змінами).

5. Для відображення прозорості та інформаціної відкритості діяльності постійно своєчасно (не пізніше, ніж через 10 робочих днів з дня затвердження або внесення змін) оновлювати інформацію про використання всіх незаборонених законодавством коштів у розділі "Фінансова діяльність" на веб-сайті закладу, оприлюднювати кошториси та фінансові звіти, а також інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості.

6. Здійснювати контроль за достовірністю та оновленням інформації, зазначеної у п.5 цього наказу.

7. Систематично, не рідше 1 разу на півріччя, проводити звітування перед батьківською та педагогічною громадськістю про використання благодійних та спонсорських коштів.

8. Щоквартально інформувати управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради про виконання закону щодо прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладу.

9. Контроль за виконанням залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ №351       Л.М. Уманець