Методична робота

 

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

 

                                                       Блок 2.1 

                            Підвищення педагогічної майстерності

                                        Зміст роботи  

Термін

виконання

Форма

проведення

Відпові-дальний

Примітк

1

                                                 2                                                             

 

     4

        5

 

1

 

 

Організувати роботу педагогів  з дітьми дошкільного віку через освітню програму «Дитина в дошкільні роки» (К.Крутій)  як основної , а також додаткових та парціальних програм , що мають грифи Міністерства освіти і науки України.

Зокрема це такі програми:

-«Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку (Андрієтті О.О., Голубович О.П. та ін.)

-Парціальна  програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього віку

- «Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку» О.Пометун, Н.Гавриш

- «Радість творчості» (Борщ Р.М., Самойлик Д.В.)

- Парціальна  программа «Грайлик» з організації  театралізованої діяльності в  ДНЗ (автор О.Березіна)

-«Скарбниця моралі», програма з  морального виховання дітей дошкільного віку (авт. Лохвицька Л.В.);

Впродож

року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоос-

віта

 

 

 

 

 

 

Консу-льтації,

бесіди,

інфор-маційні

листи 

 

 

 

 

 

 

          

Самоос-віта

 

 

 

Директор,

методист

вихова-телі всіх груп,

психолог

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

Особливу увагу звернути на розв'язання таких питань:

-Забезпечення конституційних прав і гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку;

-Збереження особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків,  здібностей , індивідуальних психічних і фізичних особливостей;

- Формування морально-патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку;

-Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей з раннього дитинства;

-Підвищення якості дошкільної освіти: урізноманітнення форм навчально-виховного процессу шляхом організації індивідуальних занять , проведення гурткової роботи ;

-Застосування в освітній роботі педагогічних інновацій , сучасних психолого-педагогічних та інформаційно комунікаційних  технологій;

-Визначення,вивчення,узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду ;

-Поповнення оснащення освітнього процессу необхідним фізкультурним , ігровим інвентарем та обладнанням;

-Створення умов для комп'ютерізації освітнього процессу та підвищення рівня інформаційної компетентності,  комп’ютерної грамотності педагогічних працівників ДНЗ;

 

З метою підвищення професійного вдосконалення

-обговорити статтю Л.Лохвицької «Моральне виховання: погляди класиків та практика сьогодення»

- обговорити тему: «Нова філософія, нова  політика, нові  моральні орієнтири» (сталий розвиток)

 

Забезпечити участь педагогів у районних та міських методичних заходах.

 

Проводити огляд нормативних документів та новинок методичної літератури.

 

Продовжити роботу творчої групи щодо вивчення проблеми   « Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського  суспільства» V етап та «Дошкільнятам-освіта для сталого розвитку»

 скласти план  роботи на навчальний рік

 

Систематично аналізувати якість педагогіч

ного процесу та стан реалізації річних

 завдань ДНЗ під час педагогічних годин.

 

З метою самоосвіти педагогів опрацьовува-

ти методичні посібники, що будуть викори-

стовуватись у роботі впродовж року:

 продовжити роботу по вихованню громадянських почуттів

Ознайомити педагогів з Інструктивно-методичним    листом  МОН України: «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2019/2020 навчальному році»

З метою надання методичної допомоги систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів.

З метою підвищення ефективності педагогічної діяльності здійснювати індивідуальне консультування педагогів

 

 

Консультація

Гуманістичні та патріотичні ідеї В.Сухомлинського у вихованні дитини дошкільного віку

Консультація для вихователів

 «Інклюзивна освіта в ДНЗ»

Консультація

Ефективні  форми і методи роботи з сенсорно-пізнавального розвитку дітей раннього віку.

Консультація

Особливості планування рухової  діяльності дітей та керівництво нею.

Консультація

Ігрові технології як засіб формування соціальної компетентності старших дошкільників.

 

Методичний діалог (консультація) для вихователів

Формування впевненості в собі під час  організації  різних видів діяльності старшого дошкільного віку.

 

 

Тиждень педагогічної майстерності

 

 

 

Казкова вітальня для педагогів

 

«Пізнавальна казка як засіб ознайомлення дошкільників з елементарними економічними знаннями»

 

Коучинг для педагогів «Патріотичне виховання; як зробити дієвим?»

 

Фестиваль майстрів

«Розвиток креативних здібностей дошкільників під час роботи з залишками  паперу»

 

 

 

 

 

Методичні посиденьки

Рухова активність – одна зі складових фізичного розвитку дошкільників

.

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

грудень

 

 

 

 

листопад

 

Січень

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень

 

 

 

 

 

лютий

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

Щоквартально (пед.год)

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

                   

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

Грудень

 

 

Лютий

 

 

 

 

Листопад

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

листопад

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень

 

 

 

Консу-льтації

 

 

Бесіди

 

 

 

 

 

Рекомен-дації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

Консультація для вихователів

 

 

Засідання

 

Вихователь-методист

 

Вихователь-методист

 

Вихователь-методист

 

Вихователь-методист

 

 

Всі педагоги

 

 

 

 

 

Взаємовідвідування відкритих занять

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

Директор

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

Вихователь-методист

Директор

 

Вихователь-методист

 

 

 

Вихователь-

методист

 

 

вихователь-

методист

 

 

Директор

 

Вихователь-

методист

 

 

 

 

 

 

 

Вихова-тель- методист

 

 

 

 

 

 

 

Вихова-тель- методист

 

Вихова-тель-методист

 

Вихователь-методист

 

 

Вихователь-методист

Практичний психолог

 

 

 

Практичний психолог

 

 

 

 

Взаємовідвідування занять

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

Вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

          

 

 

                  

                     Блок 2.1. Підвищення  педагогічної майстерності

                                                        СЕМІНАРИ

ТЕОРЕТИЧНИЙ СЕМІНАР

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемний семінар

Тема: Реалізація освіти для сталого розвитку в дошкільному закладі.

1.Програма «Дошкільнятам –освіту сталого розвитку». Мета і завдання програми.

2.Особлива модель гуманістичної педагогіки « емпауерменту»

3.Дії, що мають опанувати дошкільники в роботі над дослідженнями.

4.Проведення корекційно-розвивальної роботи психологічної служби дошкільного закладу з дітьми в умовах освіти сталого розвитку

 

Теоретичний семінар

Тема:  »Гра як фундаментальна технологія виховання дитини»

1.Сюжетно-рольова гра-школа моралі для дитини дошкільного віку .

2.Умови успішної соціалізації  дитини у грі (самостійність, самоорганізація,колективна взаємодія)

3.Роль вихователя в розвитку ігрової діяльності молодших дошкільників.

4.Творчі ігри для дітей раннього віку.

 

 

 

 

 

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація

 

  

Обмін думками

 

 Інформація

 

 

 

 

 

 

 

 З досвіду роботи

 

З досвіду роботи

.

 

 

 

 

Вихователь

-методист

 

 Тимошенко І.П.

 

Вихователь-методист

 

 

 

Практичний психолог

 

 

  Уманець Л.М.

 

 

Дворянкіна О.М.

 

Ларіонова В.І.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

СЕМІНАР – ПРАКТИКУМ

1

Тема : Розвивальне навчання. Активізація пізнавальної діяльності дитини в  логіко-математичному розвитку.

1.Мотивація діяльності дитини.

2.Виклад матеріалу.

3.Пізнавальний діалог.

4.Активна діяльність дітей

5. Завершальне рефлексивне коло.

 

Семінар-квест «Рух-це здоров’я»

Завдання1.Інтелектуальна розминка

Завдання 2. Олімпійські види спорту.

Завдання3.Моделювання

Завдання 4.Аврал на будівництві

Завдання 5 .Букет квітів.

Завдання 6.Народ скаже, як зав’яже.

Завдання 7.Колаж

 

Семінар-практикум

Тема: Уроки доброти.

І день

1.Організаційний момент

2.Мозговий штурм «Добро і зло»

3.Створення моделі «Шляхи до серця дитини»

4.Вправа «Склади прислів’я»

5.Вправа «Розв’яжи кросворд»

6.Вправа на релаксацію «Чаша доброти»

ІІ день

Практична частина

1.Розв’язання проблемних ситуацій за змістом художніх творів.

Заключна частина

1.Створення колажу «Доброта»

2.Підбиття підсумків

Вправа «Серце добрих побажань»

Семінар– практикум для вихователів за темою: 

 

 

«Економічне виховання дошкільнят»

1.Зміст і показники економічної компетенції дітей в програмі «Дитина в дошкільні роки»

2.Формування економічної свідомості у дитини.

3.Створення сучасного економічного середовища в ДНЗ.

 Практична частина

-Брей-ринг «Економічна компетентність педагогів»

-Презентація освітніх проектів за темою «Дітям про  економіку, енергозбереження та заощадливість»

-Тренінги для вихователів.

Педагогічний турнір:

 «Художньо-естетичний розвиток в світлі патріотичного виховання»

1.Привітання команд

2.Конкурс»……..»(викласти  сонце, де на промінцях написані…

3.Конкурс «Талановита дитина»(придумати для батьківського куточка форми робот із батьками на тему..

4.Розгадування кросворду

5.Відповіді на запитання (кожній команді жетон за правильну відповідь)

6.Підсумок турніру.Підрахунок жетонів, визначення переможця

Тренінг

  «Інноваційні технології в дошкільному закладі»

1.Привітання.

2.Вправа «Самопрезентація»

3.Створення асоціативного ряду до поняття «інновація».

4.Педагогічна гра «Лото».

5.Розв,язання педагогічного кроссворду «Інноваційні види занять».

6.Тест «Готовність до здійснення інноваційної діяльності.

7.Вправа «Портрет».

 

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

Березень

 

Інформація

 

 

практичнзавдання  мікрогрупах

 

Вихователь -     методист

Вихователь

Груєнко В.М.

Психолог

вихователі

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

Вихователь-методист,

Педагоги

 

 

 

 

 

 

Груєнко В.М.

 

 

Сорокопуд Т.В.

 

 

 

Вихователь-методист,

 

 

Педагоги(з досвіду роботи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист, вихователі

груп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творча група

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

                                                    КОНСУЛЬТАЦІЇ

з/п

Тема

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Едьютеймент - заняття як розвага

Квест-технології в едьютейменті.

 

Жовтень

Дворянкіна О.М.

 

2.

Екологічне виховання дітей дошкільного віку в умовах освіти для сталого розвитку.

січень

Крутих А.Г.

 

3.

Виховання у  дітей середнього  дошкільного віку поваги і любові до  своїх батьків.

листопад

Красніцька Н.М.

 

4.

Вплив професійної компетентності вихователя на формування ціннісно-змістовної сфери дітей дошкільного віку

січень

Шмитова О.В.

 

5.

STREAM-освіта дошкільнят: виховуємо культуру інженернго мислення

Лютий

Груєнко В.М.

 

6.

Створення розвивального середовища у групі дітей раннього віку-умова повноцінного розвитку.

листопад

Антонова О.І.

 

7.

Дидактичні ігрові завдання з економічного виховання дошкільників(презентація)

січень

Тимошенко І.П.

 

8

 

Роль ІКТ в музичному розвитку дітей

лютий

Савлук С.М.

 

9

Інтеграція національно-патріотичного виховання в освітньому процесі.

листопад

Литвинова Г.В.

 

10

 

Сенсорна інтеграція або як допомогти кожній дитині.

березень

Ларіонова В.І..

 

11

Цінність і дієвість морально-етичної бесіди .

жовтень

Примакова І.В.

 

12

Формування духовно моральних цінностей у дитини дошкільного віку засобами народної педагогіки.

грудень

Уманець Л.М.

 

           

 

 

ВІДКРИТІ ПЕРЕГЛЯДИ

з/п

Тема заняття

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Інтегроване заняття  в середній групі «Бережемо воду»

листопад

Тимошенко І.П.

 

2.

Інтегроване заняття « Веселі чоловічки у гостях в казковому українському лісі »(старша група)

грудень

Дворянкіна А.М.

 

3.

Інтегроване заняття « Гра-подорож »На гостини до бабусі»

листопад

Красніцька Н.М.

 

4

Інтегроване  заняття «Ключики до серця » (старша група)

листопад

Литвинова Г.В.

 

5.

Інтегроване заняття з  середній групі «Моя сімя»

листопад

Примакова І.В.

 

6.

Заняття в старшій групі «Ярмаркові традиції».

грудень

Уманець Л.М.

 

7.

  Інтегроване заняття «Лабіринти казкового лісу» (логіко-математичний розвиток та основи економічної культури

січень

Груєнко В.М.

 

8.

Інтегроване заняття «Друзі для ялинки»(середня група)

січень

Крутих А.Г.

 

9.

Інтегроване заняття «Подорож в зимовий ліс» (І молодша група)

лютий

Ларіонова В.І.

 

10.

Інтегроване  заняття «Пташки повертаються »(І молодша група)

березень

Антонова О.І.

 

11.

Музична розвага «Кицькин дім» (пожежна безпека)

квітень

Савлук С.М.

 

 

Блок 2.2. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

з/п

                   Зміст роботи

Термін виконання

Форма прове-дення

Відпові-дальний

Примітка

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГІЧНІ КОНКУРСИ

1.Конкурс-огляд «Краще інтелектуально-розвивальне середовище в групі».

2. Конкурс педагогічної майстерності «Кращий конспект заняття зі сталого розвитку».

 

 

Грудень

 

 

 

Березень

 

 

 

Огляд

 

 

 

 

Вихователі

 

 

Вихователі

 

 

 

 

 

 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ

За підсумками V етапу обласної науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянської освіти»

 

 

Травень

 

 

 

Обговорення

 

 

Вихова-тель-  методист

 

 

МАЙСТЕР-КЛАС

1. .«Тістопластика як засіб ознайомлення дітей зі світом традиційної української іграшки».

 

 2. Ознайомлення дітей з мистецтвом петриківського розпису.

 «Петриківська квітка»

 

4.Лепбук –технологія  в роботі з дітьми.

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

Березень

 

 

Майстер-клас

 

Майстер-клас

 

 

 

Майстер-клас

 

 

Литвинова Г.В.

 

Груєнко В.М.

 

 

 

Тимошенко І.П.

 

 

ГУРТКОВА РОБОТА

1. Хореографія

 

 

 

2. Театральний гурток

 

Протягом року

 

Протягом року

 

 

Муз. керівник

Савлук С.М.

Вихователь Груєнко В.М.

 

 

ТЕМАТИЧНІ ДНІ

«День захисту дітей»

 

«День прощання з ялинкою»

 

«День маленького дослідника»

«День ввічливості»

 

 

«День патріота»

 

«День здоровя»

 

 

Червень

 

Січень

Остання середа місяця

Перший понеділок місяця

Остання п’ятниця місяця

 

 

 

Вихователі, музичний керівник

 

 

ТЕМАТИЧНІ ТИЖНІ

Місячник «Увага!Діти на дорозі»

Тиждень мудрої казки

Тиждень безпеки

 

Тиждень фізкультури

 

Вересень

жовтень

Листопад, квітень

Травень

 

Вихователі, музичний керівник

 

 

 

Блок 2.3.САМООСВІТА

1

Зміст роботи

Термін виконання

Форма проведення

Відповідальний

Примітка

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

Надати педагогам перелік наукових, навчально-методичних джерел, опрацювання яких допоможе розібратися в теоретичних аспектах проблем, окреслених в річних завданнях

 

Провести презентацію та обговорення навчально-методичної літератури відповідно до річних завдань роботи педагогічного колективу

Провести співбесіду -  консультацію з педагогами ДНЗ щодо нормативно-правового та програмно-методичного забезпечення,модернізації змісту освіти за Базовим компонентом дошкільної освіти.

Провести діагностику обізнаності педагогів щодо науково-теоретичних засад державного Базового компоненту .

                                                Надати індивідуальні консультації щодо складання планів з індивідуальної самоосвіти

Провести обговорення та узгодження проблемних тем самоосвіти та пріоритетних напрямків роботи на поточний навчальний рік

 

Надати індивідуальні консультації щодо пошуково-дослідницької роботи з пріоритетних напрямків роботи, за якими працюють педагоги

 

Проводити обговорення новинок фахової літератури та періодичних видань

 

Проводити презентацію творчих знахідок педагогів щодо ефективних методів, прийомів, форм освітньої роботи з дітьми

Залучати педагогів через міні майстри-класи, безкоштовні вебінари до ІКТ-го напряму самоосвіти через опанування навичками користування та адаптування матеріалів до використання у власній роботі фахових Інтернет ресурсів типу: електронного додатку журналу«Джміль» (http://jmil.com.ua/ejmil); матеріалів всеукраїнських конкурсів освітнього порталу «Педагогічна преса» (http://nz.pedpresa.com.ua/competitions/);  корисних додатків порталу освітян України «Педрада» https://www.pedrada.com.ua/тощо)один

Організувати колективну передплату фахових видань.

 

Оновлювати і поповнювати фонд довідкової і методичної літератури; упродовж року

 

Звіти педагогів за обраними темами самоосвітньої роботи (згідно із затвердженим  графіком)

 

Провести семінар в формі “Круглого столу” (обмін думками з питань самоосвіти)

 

до 13.09

 

 

 

 

 

13.09. 

 

 

 

 

13.09. 

 

 

 

 

18.09.

 

 

 

з 17.09.-21.09.

 

 

 

 

з 25.09.-28.09

 

четвер-тий вівторок кожного місяця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один раз на місяць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

Травень

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень

друкований та електронний список методичних джерел

 

підбір навчально-методичної літератури

зошит із самоосвіти

 

рекомендації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рекомендації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіти

 

 

 

 

 

 

 

Питання для обговорення

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

Директор

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

Вихователь-методист

 

Вихователь-методист

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

 

 

Вихователь-методист

 

 

Педагоги

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

ВИВЧЕННЯ , УЗАГАЛЬНЕННЯ , ВПРОВАДЖЕННЯ         ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

№ з/р

Зміст роботи

Термін

Відпові-дальний

Примітка

1.

 

Розвиток креативних здібностей дитини

 

Продовжувати впроваджувати елементи педагогічного досвіду    «Реалізація ідей розвитку творчих здібностей та виховання креативності в умовах ДНЗ»

Протягом року

Вихователь-

Впро-    вадження досвіду

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Продовжувати роботу по впровадженню  досвіду «Елементарного музикування» Карла Орфа у систему музичного виховання дошкільників.

Закінчити  узагальнення досвіду вихователя Груєнко В.М. «Лікування душі дитини казкою»

Закінчити узагальнення досвіду вихователя Тимошенко І.П.»Про здоров’я дбаємо»

Узагальнити досвід «Соціалізація особистості дошкільника»

Розпочати впровадження проекту «Дошкільникам-освіта для сталого розвитку»

Спрямувати роботу колективу на загальне впровадження в практичну діяльність сучасних досягнень та ефективних технологій:

Психолого-педагогічне проектування взаємодії дорослого та дитини(Т.Піроженко);

Інтеграцію освітньої діяльності;

Технології засвоєння нової інформації: мнемотехніку; формування основ безпеки життєдіяльності дошкільника (Лоза О.)

Вивчати систему роботи педагогів, що атестуються

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

Савлук С.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

впровадження

 

 

 

 

 

 

 

 

узагальнення

 

 

 

 

 

 

 

 

впровадження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 2.4. ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

1. Засідання педагогічних рад

№ з/р

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль-ний

При         міт ка

1.

Педагогічна рада № 1

Тема: «Завдання педагогічного колективу на 2019-2020 навчальний рік»

вересень

 

 

1.1.

Аналіз роботи  КЗО «ДНЗ №351» ДМР за  за 2018-2019 навчальний рік  та  пріоритетні завдання на 2019-2020 навчальний рік

 

Директор

 інформація     

 

1.2.

Обговорення і затвердження плану роботи КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 351»  на 2019-2020  навчальний рік.

 

Вихователь-методист

 

1.3.

Обговорення  та затвердження проекту рішення педагогічної ради.

 

Директор

 

2.

Педагогічна рада № 2.

Тема: «Формування моральних цінностей та патріотичних почуттів у  дітей дошкільного віку (круглий стіл)

грудень

 

 

 

2.1.

Про особливості формування цінностей  у дітей дошкільного віку.

доповідь

Директор

 

2.2.

.Виховання у дітей ціннісного ставлення до культури рідного краю . Міні-вікторина «Чи знаєте ви­?»

Міні-вікторина

Вихователь-методист

 

2.3.

 Формування у дошкільників моральних та патріотичних почуттів  засобами художньої літератури

інформація

 Литвинова Г.В.

 

2.4.

Проблемні ситуації для формування  соціально значущих  моральних цінностей у дітей дошкільного віку(з досвіду роботи).

З досвіду роботи

Антонова О.І.

 

2.5

 

 

 

2.6

 

 

 

2.7

Співпраця дошкільного закладу й

родини щодо збереження і продовження сімейних традицій

 

Результати тематичного вивчення

«Стан роботи з формування моральної поведінки  та моральних звичок  у старших дошкільників»

Обговорення та затвердження проекту рішення педагогічної ради

 

Педагогічна рада № 3.  (березень)

Тема: »Дошкільнятам –освіта для сталого розвитку»

Інформаці

 

 

 

довідка

Красніцька Н.М.

 

 

 

Вихователь-методист

 

1

Освіта для сталого розвитку в дії-міжнародний освітній проект(інформація)

інформація

Вихователь-методист

 

2

Організація освітнього середовища дошкільного закладу для реалізації ідей освіти для сталого розвитку(слайд-презентація)

Слайд-презентація

 

 

3

Освітня робота з дітьми молодшої групи (Програма курсу«Маленькі люди великого світу)

інформація

Дворянкіна О.М.

 

4

Освітня робота з дітьми середньої групи

 Освітня робота з дітьми старшої групи  («Дошкільнятам про сталий розвиток»)

рограма курсу («Діємо разом»)

-методика роботи вихователя  за окремими темами:

спілкування; ресурси; подарунки.

8.Психологічний комфорт дітей під час занять(запитання-відповіді)

9.Стан роботи з екологічного виховання ( середня група «Веселка» та економічного виховання старша група «Кульбабка»)( за результатами тематичної перевірки)

9.Презентація дидактичного матеріалу по темі.

рекомендації

 

 

 

 

 

 

довідка

Тимошенко І.П.

Груєнко В.М.

 

Вихователь-методист

Дорошенко Л.В.

 

 

 

 

4.

 

Педагогічна рада № 4.

 Тема:  Підсумкова.»Результат роботи-життєва компетентність»

травень

 

 

4.1

Аналіз та обговорення роботи педагогічного колективу . Переваги та недоліки. (аналіз роботи за рік – вихователі, вихователь-методист)

 

Директор

 

4.2.

 

 

 

4.3.

 

 

 

  

Життєва компетентність дошкільника як складова формування шкільної зрілості майбутнього школяра в умовах Нової української школи.

Звіт вихователя-методиста, старшоїмедсестри

 

 

Про рівень підготовленості дітей до школи(результати обстежень)

 

 

 

 

 

 

інформація

Вихователь-методист

 

 

методист

 

 

Старша медсестра

 

 

Практ. психолог

 

4.4

Обговорення та схвалення проекту плану літньої оздоровчої компанії.

 

Педагоги

 

4.7.

Очікування педагогів щодо пріоритетних на наступний навчальний рік.

 

Вихователі

 

4.8.

Результативність роботи вихователів «Мої досягнення» (самоосвіта)

 

Вихователі

 

4.9.

Затвердження проекту рішення

 

Директор

 

 

 

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 2.5.  АТЕСТАЦІЯ , КУРСОВА ПЕРЕПІДГОТОВКА

 №

                    Зміст роботи                          

Термін виконання

Форма        проведення

Відповідаль            ний

Примітка

1

                         2               

       3

        4

      5

    6

 

Курси підвищення кваліфікації

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Направити на курси підвищення кваліфікації при Дніпровській академії неперервної освіти  вихователів: Дворянкіну.о.М., Ларіонову В.І., Тимошенко І.П.

Заслухати звіти педагогів Литвинової Г.В., Груєнко В.М. що пройшли курси, на нараді при директорі.

2022 рік

 

 

 

 

 

Згідно плану

наказ

 

 

 

 

 

 

 

Директор

 

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

 

1.

 

2.

 

 

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

 

10

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

Атестація

Видати наказ «Про створення атестаційної комісії ДНЗ»

Розглянути заяви педагогічних працівників та подання адміністрації ДНЗ, що надійшли до атестаційної комісії про атестацію.

Забезпечити якісне проведення атестації  педагогічних працівників Литвинової Г.В., Груєнко В.М.

 

 

Видати наказ по КЗДО про підготовку та проведення атестації.

 

Довести до відома педагогічних працівників, які атестуються , план проведення атестації педагогічних працівників.

Провести засідання атестаційної комісії.

 

Вивчити систему роботи  педагогів, які атестуються

Детально вивчити систему освітньої діяльності, рівень фахової майстерності педагогічних працівників, які атестуються.

Заслухати творчі звіти педагогів, що атестуються

Ознайомити членів педагогічного колективу та педагогів, що атестуються з характеристиками діяльності педагогів, що атестуються

Видати наказ по ДНЗ за результатами атестації та довести до відома всіх членів педагогічного колективу педагогів. 

 

Скоординувати індивідуальні плани підвищення фахової майстерності педагогічних працівників які атестуються, з планом проведення атестації педагогічних працівників у 2022 навчальному році.

Оформити атестаційні листи та ознайомити з ними педагогічних працівників, які атестуються.

Ухвалити рішення щодо атестації педагогічних працівників.

Ознайомити кожного педагога з рішенням щодо його атестації під особистий підпис. Зазначити це рішення в атестаційному листі.

Видати наказ «Про підсумки атестації педагогічних працівників КЗДО  № 351 у 2021-2022 навчальному році».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 01.04.

 

 

 

 

Березень

 

До 20 лютого

 

 

13 березня

 

 

 

До 01.04.

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколи

 

Розробки, описи, ширми, тощо

Характери-тики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атестаційна комісія

 

 

 

 

 

 

 

 

Атестаційна комісія

 

 

Атестаційна

комісія,

 

 

завідувач

 

 

вихователь-методист

 

 

 

завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

 

 

завідувач

 

 

 

 

                 

 

Блок 2.6. ДІАГНОСТИКА , МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Зміст роботи

Термін   виконання

Форма проведення

Відповідаль-ний

Примітка

 

1

                                2

        3

            4

          5

 6  

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснювати моніторинг динаміки розвитку дітей , розробити рекомендації по підвищенню інтелектуального рівня дошкільників.

З метою визначення життєвої та шкільної зрілості дошкільника виявити проблеми та визначити комплекс заходів , згідно віковим та індивідуальним особливостям конкретної дитини.

З метою допомоги батькам і педагогам:

-здійснити профілактичну роботу,спрямовану на соціалізацію  дитини, взаємодію з людьми, які її оточують;

-спрямувати зусилля не на перевантаження дитини знаннями, а на стимулювання її потенційних можливостей,виявлення психологічних труднощів;

З метою забезпечення психологічної підтримки учасників навчально-виховного процесу створити позитивний соціально-психологічний клімат у колективі і провести  консультації з психологічних проблем виховання та розвитку дітей:

      -     психологічні засади                                      розвитку  індивідуальності дитини;    

  • психолого-педагогічні  засади керівництва розвитком пізнавальної активності дітей 5-6 року життя;
  • педагогічна підтримка, як механізм розвитку  потенціалу  дітей старшого дошкільного віку.
  • Вплив змін на розвиток дитини.

Впродовж  року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Впродовж року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корекційні програми моніто-ринг

Заходи

 

 

 

Психоло-го-педа-гогічна   діагностика

 

 

 

 

 

Консуль-тації

 

 

 

 

 

 

Профілактична робота

 

 

 

 

 

Вихователь -методист

 

 

Практичнийпсихолог   педагоги      старших груп

 

 

Практичний психолог

 

 

 

 

 

 Практичнийпсихолог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
2