Організація життєдіяльності

 

Розділ ІІI. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  ДІТЕЙ

 

                 Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

Вид вивчення

Напрям вивчення

Термін вивчення

Форма відобра-ження.

Розгляд результатів

Відпові-дальний

 

1.

Комплексне вивчення

Рівень сформованості компетентності дітей за освітніми лініями Базового компонента в старшій групі  «Кульбабка»   (6-й р.ж., вихователь  Груєнко В.М) та «Двіночок»(6-й р.ж.вихователі:Литвинова Г.В. та Голомозенко Т.Ф

 

09.04.-12.04.20

 

Довідка наказ

Виробнича нарада

 

Комісія

 

2.

Тематичне вивчення

Готовність груп до нового навчального року: атестація робочих місць (до наради  при завідуючій)

 

23.09.1926.09.19

Наказ, довідка

Нарада при завідувачу

 

Комісія

 

 

«Вивчення освітнього процессу з проблеми виховання морально-етичної поведінки у старших дошкільників. (гр.»Дзвіночок»).

 

Стан роботи з екологічного виховання у середній групі №4 та стан роботи з економічного виховання виховання у старшій групі №6

 

Стан підготовки до літнього оздоровчого періоду

 

26.11.19-30.11.19

 

 

 

 

 

17.03-20.03.20

 

 

 

 

26.05-29.05.20

Наказ, довідка

Педрада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педрада

 

 

 

 

 

 

Нарада при завідувачу

Комісія

 

 

 

3.

Оператийивн контроль

Вибірковий:

 

 

 

 

 

Стан організації сприятливих умов для адаптації дітей в молодшій групі та групі раннього віку

вересень

 

педрада інд. бесіда з педагогами

завідувач виховат.–методист

 

Стан психологічного супроводу дітей старшого дошкільного віку

травень

 

пед. година

Комісія

 

- створення розвивально-

 

 

го ігрового середовища;

жовтень

 

інд. бесіда з педагогами

Вихова-телі

 

- організація та проведення режимних моментів;

 

протягом року

 

інд. бесіда з педагогами

Вихова-телі

 

- впровадження у практику роботи знань, отриманих на курсах підвищення кваліфікації, районних методичних заходах;

 

протягом року

 

інд. бесіда з педагогами

Вихова-телі

 

- інформативне наповнення екологічних куточків;

протягом року

 

інд. бесіда з педагогами

Вихова-телі

 

- інформативне наповнення національних куточків ;

протягом року

 

інд. бесіда з педагогами

Вихова-телі

 

- ігрова діяльність дітей впродовж дня;

протягом року

 

інд. бесіда з педагогами

Вихова-телі

 

- зміст освітньої роботи у години ранкового прийому, прогулянки ;

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

інд. бесіда з педагогами

Вихова-телі

 

- планування тижня

безпеки дитини.

квітень

 

наказ

Нарада при завідувачі

Вихова-телі

 

 

 

 

Попереджувальний

 

 

 

 

 

-       Стан ведення ділової документації;

протягом року

 

Інд.бесіда з педагогами

Завідувач виховат.-методист

 

-       Зміст та якість планування освітньої роботи з дітьми;

 

протягом року

 

Інд.бесіда з педагогами

Завідувачвиховат.-методист

 

-       Виконання педагогами

планів самоосвіти,

до

 

курсових,

після

курсових завдань;

 

 

протягом року

 

 

 

Інд.бесіда з педагогами

Завідувачвиховат.-методист

 

 

 

 

 

-Готовність працівників до робочого дня;

постійно

 

Інд.бесіда з педаг.

Завідувачвиховат.-методист

 

 

Порівняльний контроль

-       Рівень сформованості

компетентності вихованців у різних сферах

діяльності;(моніторинг)

2 рази на рік (вересень-травень)

 

Інд.бесіда з педагогами

Вихова-телі

 

-       Рівень педагогічної майстерності та стан освітнього процесу у педагогів, які атестуються;

грудень

 

Інд. бесіда з педагогами

Завідувачвиховат.-методист

 

-       Проведення тестування з патріотичного виховання дітей середніх  та старших груп.

травень

 

Педрада

Старша медична сестра

 

-       Формування мовленевої компетентності  у дітей дошкільного віку.

постійно

 

Інд. бесіда з педагогами

Вихова-телі