План роботи закладу на 2019-2020 н.р.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ

НА 2019– 2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

         

1. Продовжити роботу над обласним науково – методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»       (V етап).             

На виконання V етапу проблеми (підсумковий) напрямки        роботи:

-Узагальнення перспективного педагогічного досвіду.

 -Підведення підсумків роботи педагогічного колективу з проблеми соціалізації дошкільників.

-Аналіз матеріалів моніторингу.

-Підготовка підсумкового заходу;

-Обмін досвідом з питань формування соціальних компетенцій у дітей дошкільного віку.

2. Формувати патріотичні почуття та моральні цінності  у дітей дошкільного віку шляхом залучення їх до  культури українського народу.

 

3. Активізувати роботу з формування у дошкільників звичок та моделей поведінки, що відповідають  сталому розвитку.

     

 

     .4.  Продовжувати створювати умови для збереження рухового режиму,  зміцнення здоров’я дітей, використовуючи сучасні методи оздоровчо-розвивального напрямку.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

У 2019 – 2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Поклавши в основу своєї роботи головну мету і приорітети дошкільної

освіти - становлення життєво компетентної особистості та реорганізацію початкової освіти у рамках Нової української школи, педагогічний колектив у 2019-2020 навчальному році буде  працювати над вирішенням наступних завдань:

- Організація сучасного освітнього середовища дошкільного закладу сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та  реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

 

- Створювати сприятливі умови для виховання, навчання, безпеки  життєдіяльності дітей дошкільного віку;

- Реалізація принципів демократизації , гуманізації . індивідуалізації та інтегрованості освітньої роботи;

- Забезпечення дієвості особистісно - орієнтованого педагогічного впливу на вихованців ДНЗ.

 

Державні документи,

якими буде керуватися ДНЗ в роботі

 

В наступному навчальному році педагогічний колектив ДНЗ буде керуватися такими державними документами:

Нормативно-правова база:

Конституція України.

Конвенція ООН про права дитини, 1991 р.;

Закони України:

     Закон України «Про Освіту». 05.09.2017 р.

     Закон України «Про дошкільну освіту» (із змінами). 05.09.2017р.

     Закон «Про мови».

     Закон України «Про охорону праці».  

Акти Кабінету Міністрів України:

Накази Міністерства:

 

 

 

  •  Листи Міністерства:

*   Лист МОН України  № 1/9-419 від 02.07.2019 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019-2020 навчальному році»

* Лист МОН України  № 1/9-409 від 26.06.2019 «Щодо організації інклюзивного навчання  у закладах освіти у 2019-2020 навчальному році»

*   Лист Міністерства №1/9-396 від 25.07.2016 «Про організацію національно- патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах»

Накази інших Міністерств:

Листи інших Міністерств:

Програмово-методичне забезпечення:

  • «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні» (нова редакція). -2012 р.

Комплексні освітні програми:

  •  освітня програма "Дитина в дошкільні роки" (нова редакція),     (науков. кер. Крутій К.Л.);

Парціальні освітні програми:

     -    «Оберіг» , програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук.кер.Богуш А.М.);

     -    «Впевнений старт» , програма розвитку дітей старшого дошкільного віку (авт.Андрієтті О.О., Голубович О.П.);

     -    «Українське довкілля» ,  програма розвитку дошкільного віку (авт.Білан О.Ш., Возна Л.М., Максименко О.);

     -    «Соняшник» , комплексна програма розвитку , навчання і виховання дітей дошкільного віку;

     -   «Радість творчості» , програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (Р.М.Борщ, 2013 р.);

  • «Про себе треба знати, про себе треба дбати» програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років                      (авт. Лохвицька Л.В.);
  • «Казкова фізкультура» , програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку;
  • Комплекс загально розвиваючих вправ (Тимошенко Л.М., Лавренюк С.Г., Т.П. Жуковська за ред.. Крутій К.Л.);
  • «Грайлик» , програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі                                                         (авт. Березіна О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А.);
  • «Веселкова музикотерапія» , програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку;
  • «Дошкільнятам-освіту для сталого розвитку» О.Пометун.Н.Гавриш;    «Скарбниця моралі», програма з  морального виховання дітей дошкільного   віку (авт. Лохвицька Л.В.)