Звіт керівника закладу за 2020-2021 навчальний рік

ЗВІТ

керівника  Комунального закладу

 дошкільної освіти (ясла-садок) 351

 Дніпровської міської ради

перед педагогічним колективом та громадськістю

за  2020/2021 навчальний рік

Даний звіт зроблено на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно–технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління  закладом дошкільної освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління  закладом дошкільної освіти.

 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління  закладом дошкільної освіти.

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Комунальний заклад  дошкільної  освіти  (ясла-садок) № 351  Дніпровської міської ради   знаходиться  за  адресою:

49127  м. Дніпро, вул. Рудніченка ,75.

Виховання і навчання дітей здійснюється  українською мовою.

Кількість місць за проектом – 110.

Списочний склад дітей в ЗДО 154.

Працююють 6 груп, з них:

раннього  віку -  2;

дошкільного віку - 4.

Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками.

  Режим роботи:  5 груп працюють з 07.00 до 17.30  -  10,5 годин і одна група – чергова з 7.00 – до 19.00 години 12 годин з п’ятиденним робочим тижнем.

       Зараховування дітей до закладу дошкільної освіти  здійснюється на підставі заяв батьків , свідоцтва про народження дитини та  медичної довідки про стан здоров’я  дитини.

       2. КАДРОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОї ОСВІТИ

       Безпосереднє керівництво закладом дошкільної освіти  здійснюю я, директор Уманець Любов Миколаївна,  згідно зі Статутом.

 Маю вищу спеціальну педагогічну  освіту, стаж педагогічної роботи                    42 роки, на посаді керівника цього закладу 24 роки.

Вихователь-методист  Шмитова Оксана Василівна. Має  вищу освіту.  Стаж педагогічної роботи  8 років. На посаді вихователя-методиста працює                          1 рік.

Завгосп  Матросова Ольга Іванівна працює в садочку 20 років.

Сестра  медична  старша Ткаченко Наталія Олександрівна має середню спеціальну освіту працює в садку з 2006 року.

Всього у закладі працює  12 педагогів, із них:

6 – мають вищу освіту, 5– середню спеціальну освіту, 1 педагог навчається заочно.

Так, за рівнем кваліфікації у закладі дошкільної освіти педагоги мають такі кваліфікаційні категорії та звання:

 • «спеціаліст вищої категорії» - 2;
 • «спеціаліст першої категорії» - 1
 • педагогічне звання «вихователь-методист» - 4;

3. ОСВІТНЯ  РОБОТА

       Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

       Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

        Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) - проводиться оздоровлення дітей.

       Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

       План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується і погоджується з управлінням освіти Дніпровської міської ради. Навчально–матеріальне забезпечення відповідає Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», затвердженого наказом МОН від 11.09.2002р. № 509, типовому переліку обов’язкового обладнання навчально–наочних посібників та іграшок в закладі дошкільної освіти.

       В групових приміщеннях створені необхідні умови для якісної організації життєдіяльності дітей, всі групи естетично оформлені, затишні, впорядковані меблями відповідно до віку дітей, відповідають гігієнічним та санітарним вимогам. Предметно–ігрове середовище сприяє всебічному розвитку вихованців та відповідає вимогам програми. Ігрові осередки обладнані в достатній кількості навчальним та ігровим матеріалом. Протягом звітного року поповнені новими іграми та посібниками, в тому числі виготовленими педагогами власноруч.

       В музичній залі представлені сучасні технічні засоби навчання: музичний центр, магнітофон, нетрадиційні дитячі музичні інструменти та дитячі інструменти відповідно програми.

       Для задоволення потреб художньо–естетичного нахилу є різні види театру: ляльковий, пальчиковий, тіньовий  та настільний.

       Для проведення занять з фізкультури є все необхідне обладнання «шведська стінка»; обручі, лави, мати, ребристі дошки, дуги, м’ячі, мішечки з піском для метання .   

         Упродовж 2020/2021 навчального року діяльність колективу закладу здійснювалась відповідно до вихідних позицій Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина в дошкільні роки». Учасниками навчально-виховного процесу є: діти, педагоги, батьки. Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у закладі дошкільної освіти залишаються заняття з різних видів діяльності.

       У закладі дошкільної освіти вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові та бінарні.

       Організація життєдіяльності дітей включає в себе гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. У вересні був проведений місячник «Увага! Діти на дорозі». Проводились тематичні тижні: попередження дорожньо-транспортного травматизму, протипожежної безпеки, тиждень психології, тиждень фізкультури; Дні здоров'я, лікарських рослин, День сім'ї, День довкілля: екологічні екскурсії, День казки, День уважності: морально-етична тематика.

       Вихователями всіх груп та музичним керівником були підготовлені свята та розваги:  Свято Осені, Новорічне свято, Різдвяні свята, Матусине свято, до Дня народження Т.Г.Шевченка, свято Великодня, випускний бал у старших групах, музично-спортивні розваги, організовувалися конкурси та виставки дитячих малюнків, поробок, спільних робіт з батьками та вихователями.

       Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований згідно зі штатним розписом. Педагогічне навантаження розподілено раціонально. Педагогічні працівники за віковими групами закріпляються наказом по закладу  на початку навчального року. Керівництво закладу приділяє велику увагу створенню у кожній групі мікрогрупи за психологічною сумісністю. На основі спостережень і тестувань психологом Дорошенко Л.В. визначаються рівень емпатії, емоційний комфорт, професійно-індивідуальна спрямованість членів групи.

       Адміністрація  дошкільного навчального закладу диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвідченого педагога-майстра, створюючи всі умови для розкриття їх творчого потенціалу. Також створено всі умови для працівників, які заочно здобувають вищу освіту.

           Методична робота закладу була направлена на підвищення професійної майстерності педагогів, їхню підготовку до засвоєння нових технологій та методик, надання дієвої, компетентної допомоги, активізацію їх творчої діяльності, сприяла підвищенню їх інноваційного потенціалу.

   Усі педагоги закладу володіють державною мовою на достатньому рівні           З кожним роком значно підвищується рівень самоосвіти педагогів, мета якої – придбання нових наукових і методичних знань, практичних навичок в результаті самостійної роботи. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль».

         Аналіз планування роботи закладу за минулий рік показав, що такі його принципи як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність  дотримуються.

Колектив дошкільного закладу згуртований, працьовитий,  спроможний  виконати будь-які поставлені перед ним завдання річного плану. Виконання річного плану постійно контролювалося адміністрацією. Згідно аналізу вносилися корективи до нього. Систематично здійснювався контроль за організацією харчування дітей, медичної роботи, проведенням освітньої, оздоровчо-профілактичної роботи, виконанням режимних моментів тощо. Результати контролю обговорювалися на виробничих нарадах, педагогічних радах, нарадах при директорові.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ  ХАРЧУВАННЯ  ДІТЕЙ  У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Організація харчування в дошкільному навчальному закладі здійснюється на підставі Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2001року № 1519 «Про затвердження норм харчування  в навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298\227 (зі змінами і доповненнями).

      Харчування дітей здійснює ТОВ «Контракт Продрезерв 5» згідно поданих заявок.

       В закладі дошкільної освіти діти отримують 3х разове харчування, відповідно до затвердженого начальником Головного  управління  Держпрод- споживслужби в Дніпропетровській області двотижневого меню на зимовий та літній період.

Раціон харчування збалансований згідно потреб організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

       Під час організації харчування, працівники дотримуються гігієнічних вимог до  перенесення та роздачі їжі, не допускаючи  порушень режиму дня, щоб не було зниження апетиту та поганого засвоєння їжі.

       Старша медична сестра Ткаченко Н.О. контролює роботу персоналу харчоблоку, дотримання санітарно-гігієнічних умов під час приготування та видачі їжі, закладки продуктів до котла, вихід готових страв, періодично перевіряє організацію харчування дітей. Добові проби відбираються щоденно кухарями у присутності медсестри. Перед видачею готових блюд старша медсестра здійснює їх пробу та заносить відповідний запис у журнал бракеражу готової  продукції, під особистий підпис. На початок навчального року було складено та надано до бухгалтерії списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з багатодітних сімей отримували харчування – з 50% знижкою, а діти з малозабезпечених сімей,  батьків постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС ,батьків, які є учасниками АТО , діти, у яких є статус внутрішньо переміщеної особи  та діти що мають статус особи з інвалідністю - безкоштовно.

 Я та вихователі тримаємо   на постійному контролі оплату за харчування. Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури їди дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей в групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при директорові.     

     5. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

         Безумовно, щаслива дитина – це здорова дитина. Постійно проводився медико-педагогічний контроль на заняттях з фізичної культури.

Директор та медична сестра постійно контролювали дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, кварцювання, рухового режиму, санітарний стан.

          Медичне обслуговування в закладі здійснювалось протягом року сестрою медичною старшою Ткаченко Наталією Олександрівною. Вона здійснювала профілактичні заходи,  в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, за фізичним розвитком дітей, забезпечувала проведення санітарно-просвітницької роботи серед батьків вихованців з питань здорового способу життя, загартування, раціонального харчування, попередження  інфекційних захворювань. Систематично аналізувались причини захворюваності вихованців.

          Заклад дошкільної освіти має медичний кабінет, кімнату для маніпуляцій, місце для ізолювання дітей з інфекційними захворюваннями.

Відвідування дітьми закладу є показником не тільки стану здоров’я дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах, потребі батьків у дошкільному закладі.

6. ОХОРОНА  ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВЯ

              З метою належного виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти України, щодо навчання дошкільників питанням безпеки життєдіяльності вироблення у них стереотипу безпечної поведінки, з метою виконання системи заходів з підготовки населення, щодо постійної готовності до дій в умовах НС техногенного і природного характеру, створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу, в закладі були проведені наступні заходи: підвищення готовності працівників до виконання покладених на них завдань у разі загрози і виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження, захворювання на COVID – 19, збройних конфліктів шляхом проведення систематичного навчання, реалізації заходів спрямованих на попередження НС у разі прояву тероризму та дій у разі загрози терористичного акту.

         З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму і загибелі дітей, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків, проводиться профілактична робота з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей у закладі дошкільної освіти.

           Своєчасно було видано накази про організацію роботи із запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінньо -  зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму. Щоквартально проводиться аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час навчально-виховного процесу. Згідно з графіками проводяться інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Впродовж року видаються пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період.

          Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядаються на виробничих нарадах, педагогічних радах, також розглядаються і питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізується робота колективу з даних питань.

       Заклад дошкільної освіти забезпечує право дитини на охорону життя та здоров`я.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

          Для повноцінного психофізичного й особистісного розвитку дітей на кожному віковому етапі, підтримки їх психологічного здоров’я в закладі дошкільної освіти працює практичний психолог – Дорошенко Л.В.

          У 2020/2021 навчальному році робота психолога закладу була спрямована на допомогу дітям в адаптаційний період, на створення психоемоційного комфорту у дитячому колективі, на вирішування проблем ефективної підготовки дітей до навчання у школі, на підвищення психологічної культури та психологічної компетентності всіх учасників освітнього процесу. Одним з пріоритетних напрямків роботи психолога було запобігання і усунення негативних особистісних проявів дітей,  які заважають повноцінному розвитку їх психічних процесів, знижують рівень пізнавальної активності, утруднюють виховний вплив на них з боку вихователів.

         Робота з педагогічними працівниками закладу носила здебільш інформаційний характер, зокрема передбачала проведення консультацій, семінарів. В закладі працюють молоді педагоги, їм були надані рекомендації  психологічної допомоги.

          В закладі протягом 200/2021 навчального року велика увага приділялась роботі по по попередженню жорстокого поводження з вихованцями. Протягом навчального року випадків звернень та повідомлень про жорстоке поводження з дітьми або загрозу його вчинення не надходило.

                                                    8.ВИКОНАННЯ  ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»

        На підставі Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1338 від 08.12.2009), з метою неухильного виконання норм чинного законодавства про звернення громадян у закладі дошкільної освіти  проводиться відповідна робота.

        З метою поліпшення роботи зі зверненнями громадян у закладі затверджений порядок особистого прийому громадян директором закладу. Ця інформація розміщена на інформаційному стенді закладу та на офіційному сайті закладу. 

       Батьки, працівники закладу ознайомлені з графіком особистого прийому громадян директором Уманець Л.М. 

Адміністрація закладу дотримується виконання графіку особистого прийому громадян. Розгляд, реєстрація та проходження звернень здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і Місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації. В закладі відповідно до номенклатури справ ведеться Журнал обліку особистого прийому громадян.

 Завдяки впровадженню електронної реєстрації щодо зарахування дітей до закладу звернень батьків  не надходило. Порушені питання розглянуті, надані відповіді.

9. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

       Як  керівник закладу, значну увагу в розвитку закладу я приділяю зміцненню матеріально-технічної бази. Завдяки активній діяльності батьківського комітету та батьківської громадськості матеріальна база закладу дошкільної освіти в цьому навчальному році значно покращилась.

Батьками проведені ремонтні роботи та поповнена матеріально-технічна база закладу перед початком нового 2021/2022 навчального року.

А саме:

 • було пофарбовано всі майданчики, спортивне обладнання і малі форми;
 • завезений пісок в пісочниці;
 • встановлені  панелі в медичному кабінеті;
 • встановлений ігровий будиночок на майданчику групи «Чомусики»;
 • встановлені двері в музичній залі;
 • проведено ремонт альтанки в групі «Дзвіночок»;
 • встановлені  балконні двері в групі «Дзвіночок»;
 • встановлені  2 водонагрівача;
 • встановлені двері в групі «Маляточко»;
 • встановлене металопластикове вікно в групі «Маляточко».

       Матеріальні цінності були оформлені  відповідно до вимог нормативно - правових актів та взяті на облік централізованою бухгалтерією.

 

За рахунок бюджетних коштів:

 • встановлені протипожежні двері електрощитовій;
 • придбані вогнегасники  6 штук;
 • виконані роботи по заміру опору ізоляції;
 •  здійснюється обслуговування системи доочистки води;
 • проведені аналізи води та піску, здійснені заміри освітлення .

Завдяки  цьому приміщення і територія закладу оснащені необхідним інвентарем, перебувають у задовільному стані, постійно поповнюється, оновлюється і ремонтується обладнання.

       Хочу подякувати батьківському комітету та усім батькам за  розуміння проблем закладу дошкільної освіти,  допомогу в створенні комфортних умов для перебування дітей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.ЗАЛУЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА БАТЬКІВСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ   ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ДО УПРАВЛІННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ:

СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

 

У закладі дошкільної освіти діє батьківський комітет закладу та Рада закладу, як колегіальні органи педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, звітування про роботу з поліпшення умов перебування дітей в закладі.

      Заклад дошкільної освіти не уявляє свого життя без співпраці з родинами вихованців. Вони є активними учасниками онлайн конференцій, обговорень, дискусій  в групах в соцмережах, надійними помічниками у вирішенні будь-яких проблем закладу.

          Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність доброзичливої атмосфери, довірливих стосунків між педагогами та батьками, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дітей, їх зацікавленість змістом дошкільної освіти. 

        Продовжує функціонувати сайт закладу, який систематично поповнюється корисною інформацією, маємо свою електрону адресу та сторінку в соціальній мережі Facebook.

           Успіх дитячого садочка   -  це співпраця педагогів та батьків.   

 Висловлюю щиру подяку всім, хто причетний до освітнього процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню дітей.

 

 

 

Директор КЗДО№351ДМР                             Л.М.Уманець.