Правила прийомуПРАВИЛА ПРИЙОМУ   ДО ДИТЯЧОГО САДКА 

 
 
ПРИЙОМ ДІТЕЙ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗАВІДУВАЧЕМ ДИТЯЧИМ САДОМ ЗГІДНО ЕЛЕКТРОННОЇ ЧЕРГИ ТА ЗА НАЯВНОСТІ ТАКИХ ДОКУМЕНТІВ:\
 
       -  ЗАЯВИ БАТЬКІВ;

      -  КОПІЇ СВІДОЦТВА ПРО НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ;

      -  МЕДИЧНОГО ВИСНОВКУ ПРО СТАН ЗДОРОВ'Я ДИТИНИ ТА                  

     - ВІДСУТНІСТЬ   ПРОТИПОКАЗАНЬ ДЛЯ ЙОГО ПРИЙОМУ ДО УСТАНОВИ;

 ВІДРАХУВАННЯ ДІТЕЙ З УСТАНОВИ ПРОВОДИТЬСЯ В НАСТУПНИХ ВИПАДКАХ:

- ЗА ЗАЯВОЮ БАТЬКІВ;
- ЗА МЕДИЧНИМИ ПОКАЗАННЯМИ;
- ЗА НЕОДНОРАЗОВІ ПОРУШЕННЯ БАТЬКАМИ СТАТУТУ УСТАНОВИ.

 
ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ

БАТЬКИ ЗОБОВ'ЯЗАНІ:

- ЗАКЛАСТИ ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ФІЗИЧНОГО, МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ;

- ВИКОНУВАТИ СТАТУТ УСТАНОВИ В ЧАСТИНІ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ЇХ ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ;

 - СВОЄЧАСНО ДОВОДИТИ ДО ВІДОМА ПРО МОЖЛИВУ ВІДСУТНІСТЬ ДИТИНИ;

- СПРИЯТИ УСТАНОВІ У ВИХОВАННІ, НАВЧАННІ І РОЗВИТКУ ВИХОВАНЦЯ;

- ВЗАЄМОДІЯТИ З ДНЗ В УСІХ НАПРЯМКАХ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ДИТИНИ.

- ВІДВІДУВАТИ ЗАГАЛЬНІ ТА ГРУПОВІ ЗБОРІВ.