Фінансова діяльність

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ   (ЯСЛА-САДОК) № 351 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

від «06» вересня 2021 р.                                        НАКАЗ № 28-АГ

                    

Про дотримання чинного законодавства

щодо отримання, використання та

обліку благодійних (добровільних) внесків

від юридичних та фізичних осіб

 

 

      Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про запобігання корупції», Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року № 1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2015 №178, рішення Дніпровської міської ради від 28.09.2016 №22/14 «Про посилення контролю за дотриманням благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних і фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», від 19.06.2019 №65/46 «Про погодження проєкту Меморандуму про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу комунального закладу освіти Дніпровської міської ради», наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 23.08.2019 року №33 «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб» та з метою попередження зловживань службовим становищем керівниками та працівниками закладу освіти та установ,  забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладів загальної середньої та дошкільної освіти, установ, підпорядкованих управлінню освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради,

НАКАЗУЮ:

1.Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства всіма учасниками освітнього процесу щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

2. Тримати на постійному контролі достовірність інформації про діяльність закладу у розділі «Фінансова діяльність» на вебсайті та на інформаційних стендах:

- кошторисів та фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих у звітному році коштів, у тому числі благодійної допомоги та коштів, які надішли з інших джерел, не заборонених законодавством;

- інформації про перелік товарів, робіт та послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості;

- документів відкритого доступу за переліком, визначеним ст.30.Закону України «Про освіту», не пізніше, ніж через 10 робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них.

3. Забезпечити систематичне оприлюднення та оновлення інформації, вказаної в п.2 цього наказу.

4. Забезпечити звітування перед колективом закладу освіти, батьківською громадськістю про виділення бюджетного фінансування і залучення додаткових джерел фінансування закладу освіти та їх раціональне використання не рідше 1 разу на півріччя.

5. Організувати формування учасниками освітнього процесу спільних підходів до співфінансування закладу на безготівковій основі, створення благодійних фондів відповідно до чинного законодавства; залучення коштів, матеріальних цінностей, дарунків та грантів на розвиток закладу освіти на спеціальний рахунок закладу освіти.

6. Довести до відома громадськості та батьків реквізити благодійного розрахункового рахунку (для зручності, у разі бажання, надання добровільної допомоги навчальному закладу).

                Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

                р/р 31559385195804

                МФО 805012

                ЄДРПОУ 40506248

               В ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області

7. Сприяти здійсненню учасниками освітнього процесу громадського нагляду (контролю) за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти, залученням і використанням коштів закладу освіти, виконанням кошторису або бюджету закладу.

8. Даний наказ розмістити на сайті навчального закладу у розділі «Фінансова діяльність».

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

           Директор КЗДО (ясла-садок) № 351 ДМР                                             Л.М.Уманець