Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 351 Дніпровської міської ради

 

Звіт керівника за 2022-2023 навчальний рік

 

ЗВІТ

керівника  Комунального закладу

 дошкільної освіти (ясла-садок) 351

 Дніпровської міської ради

перед педагогічним колективом та громадськістю

за  2022/2023 навчальний рік

Даний звіт зроблено на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно–технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета:  Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління  закладом дошкільної освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління  закладом дошкільної освіти.

 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління  закладом дошкільної освіти.

 

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Комунальний заклад  дошкільної  освіти  (ясла-садок) № 351  Дніпровської міської ради   знаходиться  за  адресою:

49127  м. Дніпро, вул. Рудніченка ,75.

Виховання і навчання дітей здійснюється  українською мовою.

Кількість місць за проектом – 110.

Списочний склад дітей в ЗДО - 121

Працююють 6 груп, з них:

раннього  віку -  2;

дошкільного віку - 4.

Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками.

  Режим роботи:  5 груп працюють з 07.00 до 17.30  -  10,5 годин і одна група – чергова з 7.00 – до 19.00 години 12 годин з п’ятиденним робочим тижнем.

У 2022-2023 навчальному році навчання дітей здійснювалось онлайн.

       Зараховування дітей до закладу дошкільної освіти  здійснюється згідно електронної реєстрації, на підставі заяв батьків , свідоцтва про народження дитини та  медичної довідки про стан здоров’я  дитини.

       2. КАДРОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОї ОСВІТИ

       Безпосереднє керівництво закладом дошкільної освіти  здійснюю я, директор Уманець Любов Миколаївна,  згідно зі Статутом.

 Маю вищу спеціальну педагогічну  освіту, стаж педагогічної роботи 44 роки, на посаді керівника цього закладу 26 років.

Вихователь-методист  Шмитова Оксана Василівна. Має  вищу освіту.  Стаж педагогічної роботи 21 рік. На посаді вихователя-методиста працює 3 роки.

Завгосп  Матросова Ольга Іванівна працює в садочку 21 рік.

Сестра  медична  старша Ткаченко Наталія Олександрівна має середню спеціальну освіту працює в садку 13 років.

Всього у закладі працює  13 педагогів, із них:

5 – мають вищу освіту, 8– середню спеціальну освіту.

Так, за рівнем кваліфікації у закладі дошкільної освіти педагоги мають такі кваліфікаційні категорії та звання:

  • «спеціаліст вищої категорії» - 1;
  • «спеціаліст першої категорії» - 1;
  • педагогічне звання «вихователь-методист» - 4;

      3. ОСВІТНЯ  РОБОТА

       Заклад дошкільної освіти у 2022-2023 навчальному році, в умовах воєнного стану, здійснював освітню діяльність онлайн.

       Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

       Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

        Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) - проводиться оздоровлення дітей.

       Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

       План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується і погоджується з управлінням освіти Дніпровської міської ради.

      Освітні виклики, які постали в умовах воєнного стану відобразились  на організації  роботи педагогів.

Актуальними питаннями в роботі з кадрами стали : організація психологічної та методичної підтримки , збереження життя та здоров'я.

Проведена виробнича нарада «Організація безпечних умов праці в період дії воєнного стану», педгодина «Психологія воєнного часу».

           Методична робота закладу в умовах дії воєнного стану була направлена на підвищення професійної майстерності педагогів, їхню підготовку до засвоєння нових технологій та надання дієвої, компетентної допомоги  в організації дистанційної  форми навчання, активізацію їх творчої діяльності, сприяла підвищенню їх інноваційного потенціалу.

Періодично проводився огляд  нормативних документів та новинок методичної літератури.

     Було проведено анкетування педагогів з метою виявлення проблем в організації дистанційного навчання дошкільників. На підставі  результатів анкетування   проведені  консультації: «Використання інтернет-ресурсу в роботі педагога», «Патріотичне виховання дошкільників шляхом ігрової діяльності» , «Безпека під час війни», «Система роботи по формуванню національної свідомості та патріотизму у дітей дошкільного віку».

Проведені  майстер – класи : «Створення особистої сторінки педагога на освітніх платформах «Всеосвіта»,  «На урок» та ін.», «Створення групи на платформі «Googl Класс», практикум «Створення особистої сторінки на YouTube каналі». 

Педагоги підвищували свою кваліфікацію шляхом перегляду вебінарів з різних тем і отримали відповідні сертифікати, а також пройшли навчання з організації дистанційної освіти, були учасниками  освітньої толоки «#Дошкілля_Edukation_Weeka», організованої Освітньою траєкторією.

Проведений з педагогами теоретичний проблемний семінар: «Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності». Активну участь брали педагоги в педагогічній раді «Українські традиції, як засіб  формування відчуття приналежності до своєї країни».

Згідно  річним планом був проведений конкурс педагогічної майстерності : «Кращий конспект заняття  онлайн»,  проведений круглий стіл «Самоосвіта: унікальні, актуальні, цікаві знахідки, результативність використання в роботі»(обмін думками з самоосвіти).

 Усі педагоги закладу володіють державною мовою на достатньому рівні, підвищується рівень самоосвіти педагогів, мета якої  придбання нових наукових і методичних знань, практичних навичок в результаті самостійної роботи.

3.1   Організація освітньої діяльності у формі дистанційного навчання

 Організація навчально-виховного процесу   в закладі дошкільної освіти здійснюється згідно  з Законами України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про охорону дитинства», відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (2021),  враховуючи «Методичні рекомендації до оновленого Базового компонента дошкільної освіти» освітньою програмою  «Стежинки у Всесвіт», згідно методичних рекомендацій щодо здійснення освітньої діяльності з питань дошкільної освіти на період дії правового режиму воєнного стану.

Пріоритетні завдання, визначені педагогічним колективом на 2022-2023 навчальний рік:

1. Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку.

2. Формування соціально-громадянської компетентності дошкільників.

3. Створення безпечних умов для всебічного розвитку дітей.

4. Гра, як природний ресурс дитини для подолання кризових ситуацій.

Вся  освітня робота підпорядкована вимогам Базового компонента дошкільної освіти.

У 2022/2023 навчальному році , керуючись листом МОН України від 20.04.2022р. №1/3845-22, в закладі освітній процес здійснювався із застосуванням дистанційної форми роботи з вихованцями та їх батьками. В кожній віковій групі в Viber  були створені батьківські спільноти,  в яких щодня викладалися відео-заняття, консультації та поради для батьків.

Педагоги кожної вікової групи створили  на платформі «Googl Класс» групи,  в які включені директор та вихователь-методист, що дає змогу бути присутнім на синхронних заняттях та здійснювати контроль.

Проведення освітньо-виховної роботи здійснюється згідно перспективного та календарного планування вихователів.

 Розклад та графік проведення занять розміщений на сайті закладу. Робота здійснюється в режимі: асинхронному (зняті вихователями відео, які розміщені на власній сторінці в YouTube каналі) та синхронному , шляхом проведення Zoom-конференції з вихованцями, в години погоджені з батьками, з записом, і подальшим прикріпленням запису на платформі «Googl Класс», що дає змогу переглянути заняття дітям, котрі не мали змоги підключитись до  Zoom-конференції.

    Також  вигователі постійно публікують власні заняття на сторінці  SMART-освіта в соціальній мережі Facebook.

В кінці місяця вихователі звітують про свою  роботу,  відображають зворотній зв'язок з вихованцями та результати самоосвіти.

Адміністрація закладу відстежує проведення занять, їх зміст, спостерігає за освітнім процесом та надає методичні рекомендації щодо його покращення.

3.2.   Організація роботи з батьками (зворотній зв’язок).

В умовах сьогодення батьки стали партнерами в освітньому процесі. Для цього проведено опитування батьків з метою визначення освітньої платформи та методів і форм зв’язку. На офіційному сайті КЗДО № 351 ДМР розміщено інформацію про заклад, рекомендації для батьків (які постійно оновлюються), розклад занять, графік проведення занять з дітьми у формі синхронного та асинхронного навчання.

Проведено анкетування, онлайн опитування батьків щодо можливості використання освітніх платформ і мессенджерів. В кожній віковій групі створені спільноти батьків в соціальних мережах. На сьогодні педагоги закладу тісно співпрацюють з батьками в групах у Viber та Classroom. За необхідністю надаються консультації засобами мобільного зв’язку.

Приєднані до освітньої платформи   Classroom    95 дошкільника із 121, зарахованих до КЗДО. До освітнього процесу залучено 9 дітей, які перебувають за кордоном.

Зворотній зв'язок здійснюється через електронну пошту, засоби зв’язку, Viber та Classroom.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ  ХАРЧУВАННЯ  ДІТЕЙ

        Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення
здоров’я дітей. Питання організації харчування дітей у КЗДО № 351ДМР було і
залишається одним із актуальних. Раціональний режим харчування,
збалансованість раціону є основними умовами для підвищення захисту
дитячого організму до захворювань, нормального росту та розвитку дітей. Але в
період з 1 вересня 2022 року по 31 травня 2023 року харчування дітей в закладі
не відбувалося у зв’язку з дистанційною формою навчання.

 Однак незважаючи на ситуаціюяка склалась наразі, медичною сестрою та педагогами закладу постійно проводилась відповідна робота з батьками вихованців в онлайн-режимі та вгрупах Viber, де висвітлювалась інформація з теми здорового харчування, а саме: «Секрети хорошого апетиту у дітей»,«Особливості харчування дитини при стресі»; «Вітаміни для повноцінного розвитку дитини»; «Поради батькам щодо харчування дитини вдома»,   «Правила дитячого харчування»;«Профілактика харчових отруєнь та кишкових інфекцій»; «Як привчити дитину привчити їсти овочі». Батькам було надано відповідні рекомендації щодо здорового харчування  їх дітей.
 

  5. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Медичне обслуговування дітей в закладі дошкільної освіти
здійснюється у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту»,
Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 р. № 826,
наказу МОЗ України та МОН України «Про вдосконалення організації
медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» від
30.08.2005р. № 432/496.

У 2022-2023 навчальному році робота сестри медичної старшої щодо
охорони та зміцнення здоров’я дітей, формування звичок до здорового способу
життя вихованців залишається актуальною та проходить у дистанційному
форматі.
Пріоритетними напрямками щодо медичного обслуговування дітей у
закладі дошкільної освіти № 351 визначено такі:
- збереження і зміцнення здоров’я дітей;
- забезпечення ефективного фізичного розвитку дітей;
- формування у дітей свідомого ставлення до власного здоров’я і здоров’я
оточуючих як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності.
Медичні послуги для вихованців дошкільного закладу надаються
сестрою медичною старшою Ткаченко Наталією Олександрівною , яка має тринадцятирічний досвід роботи.
У своїй роботі сестра медична старша:
- керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів
охорони здоров’я, освіти та науки;
- здійснює онлайн-контроль за станом здоров’я дітей, проведенням
обов’язкових медичних оглядів працівників закладу;
- надає онлайн-консультації батькам за потребою;
- надає невідкладну медичну допомогу працівникам закладу у разі
нещасного випадку;
- здійснює контроль за дотриманням Санітарного регламенту щодо
дистанційного режиму навчально-виховної діяльності в закладі, санітарно-
гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму;
- проводить санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків або осіб,
які їх замінюють в онлайн-форматі;
- на постійній основі для працівників закладу проводить навчання з
гігієнічного виховання;
- веде звітно-облікову медичну документацію в порядку, встановленому
МОЗ України;
- складає графіки провітрювання приміщень, прибирання приміщень з деззасобами;
- розробляє алгоритм дій на випадок надання першої домедичної допомоги
унаслідок воєнних дій.
Для роботи сестри медичної старшої, організації медичного обслуговування у дитячому садку створені всі необхідні умови. В закладі є медичний кабінет , оснащений відповідно до «Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу» затверджений наказом Міністерства охорони
здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496
та нормативних вимог. Медичний кабінет закладу укомплектований всім
необхідним обладнанням для роботи.
     Протягом року кожен день вихователями закладу проводяться ранкові руханки та фізкультурні заняття.

Акцентуючи увагу на зміцнення здоров’я дітей, формування звичок до здорового способу життя сестра медична старша та педагоги закладу, проводячи різноманітні онлайн-заходи продовжують досягати поставленої мети щодо зменшення захворюваності та зміцнення здоров’я вихованців як фізичного так і психічного.
Питання стану здоров’я дітей, створення оптимальних умов для зниження
захворюваності розглядалися на нараді при директорові. У закладі дошкільної освіти постійно проводиться онлайн-роз`яснювальна робота серед батьківської
громадськості щодо проведення профілактичних заходів по запобіганню
захворюваності та ефективності вакцинації.

Інформація з приводу санітарно-просвітницької роботи згідно графіку
висвітлюється на сайті закладу, у групах «Viber».


6. ОХОРОНА  ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВЯ ДІТЕЙ

              З метою належного виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти України, щодо навчання дошкільників питанням безпеки життєдіяльності вироблення у них стереотипу безпечної поведінки, з метою виконання системи заходів з підготовки населення, щодо постійної готовності до дій в умовах НС техногенного і природного характеру, створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу, в закладі були проведені наступні заходи: підвищення готовності працівників до виконання покладених на них завдань у разі загрози і виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження, збройних конфліктів шляхом проведення систематичного навчання, реалізації заходів спрямованих на попередження НС у разі прояву тероризму та дій у разі загрози терористичного акту. З цією метою всі педагоги пройшли навчання з курсу «Мінної безпеки» і отримали сертифікати.

         З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму і загибелі дітей, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків, проводиться онлайн профілактична робота з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей.

            Згідно з графіками проводяться інструктажі з працівниками з охорони праці, пожежної безпеки.

          Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядаються на виробничих нарадах, педагогічних радах, також розглядаються і питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях .

     У листопаді  та у квітні проведені з дітьми  тижні безпеки, а саме: серія занять,  дидактичних ігр про безпеку на вулиці,  недопущення контакту дітей з вибухонебезпечними предметами.

       У закладі дошкільної освіти проводяться роботи по облаштуванню найпростішого укриття, місткістю 150 осіб.

          В укритті є два виходи, будуть встановлені умивальники та унітази, забезпечено водопостачання та водовідведення, електропостачання, освітлення , вентиляція та пожежна сигналізація.                                                                                                                                                            

На теперішній час заклад працює онлайн. Навіть після закінчення будівельних робіт заклад дошкільної освіти продовжуватиме працювати онлайн до покращення   безпекової ситуації  та відповідного  рішення Дніпровської міської ради .

7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

          Для повноцінного психофізичного й особистісного розвитку дітей на кожному віковому етапі, підтримки їх психологічного здоров’я в закладі дошкільної освіти працює практичний психолог –

Сорокопуд Т.В.

          У 2022/2023 навчальному році практичний психолог закладу дошкільної освіти   надавав психологічну підтримку онлайн всім учасникам освітнього процесу у зв'язку з військовими діями в Україні. Онлайн консультації здійснюються на платформі ZOOM, в телефонному режимі, програмі Viber та Telegram.  публікуються рекомендації експертів та користні матеріали, для того щоб допомогти дітям та їхнім батькам подолати тривожність, знизити рівень стресу, впоратися з емоційним навантаженням, нападами панічної атаки та піклуватись про здоров'я, безпеку та розвиток дітей під час війни.

З цією метою було проведено онлайн тестування (онлайн форма )  тест        «Рівень тривожності»  О. Захарова  (всі вікові  групи). Батькам було запропоноване анкетування  « Емоційні прояви у малюків». За потреби  проводилося  індивідуальне діагностування педагогів та батьків. Постійно проводилось консультування батьків за запитом  ( у телефонному та онлайн режимі). Постійно проводилась робота по профілактиці тривожності (корекційно-розвивальні занятття), зниженню тривожних станів, емоційного напруження та  фізичного напруження, агресивності. Для працівників надавались поради, консультації та вправи. Консультування працівників за запитом. Надавались  рекомендації для батьків, для дітей вправи та  ігри , які спрямовані на зниження цих емоційних станів. Наприклад :

-рекомендації для батьківю Дитина і війна: підтримуємо та заспокоюємо",

-ігри для дітей для подолання тривожності та зняття стресу (тілесні ігри).

- ігри, в які можна пограти у сховищі.

- відволікальні вправи для зняття напруги у дитини під пас гучних звуків (відео та текстові рекомендації)

- ігри та вправи на подолання тривожність та стресу (для дітей та дорослих).

- Тренінг та вправи для працівників закладу: «Прості методи самодопомоги при стресі, тривозі та як нормалізувати свій емоційний стан"

-Поради" Як батькам підтримати дитину в укритті? ";

-"Правила, які повинні знати кожна дитина, і які допоможуть їй уникнути небезпечної ситуації»; Гра" безпечно/небезпечно".

- Тест « рівень тривожності» (для самодіагностування»; Чек-лист для батьків та педагогів; 6 способів, як зняти напруження « Тут і зараз»; « Ігри в темряві»,                   « Ігри з ліхтарем», « Хованки- квести з ліхтариком» , тощо;

- «Вправи на зниження стресу та керування своїм гнівом, фізичної та нервової напруги» ( рекомендації та відео ).

- « Швидка техніка заземлення» ( техніка самодопомоги при паніці та тривозі).

-Надані  терапевтичні казки для дітей на різні теми («Тімошка і темрява», «Сміливий хлопчик і Тітонька Ніч»," «Сміливий Михайлик»);

- дітям періодично пропонувались варіанти  аудіо казок на ніч.

Діяльність практичного психолога була зосереджена на  збереженні психічного здоров'я дітей, сприянні їх особистісного розвитку.

          В закладі протягом 2022/2023 навчального року велика увага приділялась роботі по попередженню жорстокого поводження з вихованцями. Протягом навчального року випадків звернень та повідомлень про жорстоке поводження з дітьми або загрозу його вчинення не надходило.

8. ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»

       На підставі Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1338 від 08.12.2009), з метою неухильного виконання норм чинного законодавства про звернення громадян у закладі дошкільної освіти  проводиться відповідна робота.

        З метою покращення роботи зі зверненнями громадян у закладі затверджений порядок особистого прийому громадян директором закладу. Ця інформація розміщена на інформаційному стенді закладу та на офіційному сайті закладу. 

       Батьки, працівники закладу ознайомлені з графіком особистого прийому громадян директором Уманець Л.М. 

Адміністрація закладу дотримується виконання графіку особистого прийому громадян. Розгляд, реєстрація та проходження звернень здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і Місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації. В закладі відповідно до номенклатури справ ведеться Журнал обліку особистого прийому громадян.

 Завдяки впровадженню електронної реєстрації щодо зарахування дітей до закладу, звернень від батьків  не надходило.

 

9. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

      

 

 Як  керівник закладу, значну увагу в розвитку закладу я приділяю зміцненню матеріально-технічної бази. Проводились роботи з  покращення санітарних умов, а саме:  проведений косметичний ремонт коридорів першого поверху,   облаштовані квітники.

За рахунок бюджетних коштів:

  • придбані медикаменти;
  • перезаряджені  вогнегасники  6 штук;

Завдяки  цьому приміщення і територія закладу оснащені необхідним інвентарем, перебувають у задовільному стані,  здійснюється необхідний ремонт обладнання.

 

 

 

 

 

10.ЗАЛУЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА БАТЬКІВСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ   ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ДО УПРАВЛІННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ:

СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

 

У закладі дошкільної освіти діє батьківський комітет закладу та Рада закладу, як колегіальні органи педагогів та батьків. На засіданнях , які проходили онлайн, розглядалися питання освітньо-виховної роботи, звітування про роботу з поліпшення умов перебування дітей в закладі.

      Заклад дошкільної освіти не уявляє свого життя без співпраці з родинами вихованців. Вони є активними учасниками онлайн конференцій, обговорень, дискусій  в групах в соцмережах, надійними помічниками у вирішенні будь-яких проблем закладу.

          Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність доброзичливої атмосфери, довірливих стосунків між педагогами та батьками, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дітей, їх зацікавленість змістом дошкільної освіти. 

        Продовжує функціонувати сайт закладу, який систематично поповнюється корисною інформацією, маємо свою електрону адресу та сторінку в соціальній мережі Facebook.

           Успіх дитячого садочка   -  це співпраця педагогів та батьків.   

 Висловлюю щиру подяку всім, хто причетний до освітнього процесу та діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню дітей.

 

 

 

Директор КЗДО№351ДМР                            Любов УМАНЕЦЬ